Aby ból głowy nazwać napięciowym musi on spełniać następujące kryteria: